gerekiyor bu komutların hemen tarafında karşılık

Top